مطالعه بیماری‌های ژنتیکی با حمایت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

0

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در برخی بیماری‌های ژنتیکی مطالعات گوناگونی را آغاز نموده است که به زودی شاهد ارتقاء نظام سلامت در عرصه پژوهش بیماریهای ژنتیکی خواهیم بود.

وی گفت: در کشور ما نیز پروژه بزرگی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برای مطالعه بیماری های ژنتیکی اجرا می‌شود.

وی در ادامه افزود: تحقیقات و مطالعات بیماریهای ژنتیکی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و اجرای این پروژه می‌تواند نوآوری‌هایی را حاصل کند که با این نوآوری‌ها خیلی از بیماری‌های آینده بیماری‌های قابل علاجی می‌شوند.

ملک زاده گفت:‌ پیشرفت‌های علمی طی ده سال گذشته نشان داده که اکثر بیماری‌های عصبی، روانی و عقب‌ماندگی‌های ذهنی جنبه بیولوژیک قوی دارند که بشر تاکنون نتوانسته این بیماری‌ها را بشناسد.

ملک زاده گفت: با شناخت اختلالات ژنتیکی در بیماری‌ها قادر خواهیم بود که داروهای آنها را کشف کنیم و به علاج آنها بپردازیم.

وی در پایان این خبر افزود: با توانمندی محققان کشور و قراردادن دستگاه‌های NGS مرکز تحقیقات ژنتیک در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به زودی شاهد جریانات مفید علمی برای اقشار مختلف و راهکارهای علمی کاهش بروز بیماری‌های ژنتیکی و بهبود ناشی از عوارض آن خواهیم بود.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید