مـــــــــدرسه ماهی ها!

0

گیگر:

“ویلیام وینرام” غواص 50 ساله ای است که نمایشگاهی از مجموعه عکسهایش از گردهمایی ماهی ها برپا کرده است.

او این تصاویر زیبا را که به اصطلاح
“مدرسه ماهی” ها می نامد در پارک دریایی “کابو پالمو” واقع در “باخا
کالیفرنیا”-ایالتی در مکزیک- ثبت کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، این عکاس تمام تصاویر را با نور طبیعی
انداخته و نسبت به 25 سال پیش که در این ناحیه غواصی کرده معتقد است،اندازه
و تعداد آبزیان بیشتر شده که همگی مدیون توجه ساکنان بومی است که برای
حفاظت از آن تلاش فراوانی می کنند.

عکاسی از گردهمایی ماهی ها
عکاسی از گردهمایی ماهی ها
عکاسی از گردهمایی ماهی ها
عکاسی از گردهمایی ماهی ها
عکاسی از گردهمایی ماهی ها
عکاسی از گردهمایی ماهی ها
عکاسی از گردهمایی ماهی ها

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید