مقابل هم قراردادن ارکان نظام سلامت دردی را دوا نمی کند

0

رییس دانشکده پرستاری، مامایی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله گفت: مقابل هم قراردادن ارکان نظام سلامت و صنوف مختلف دردی را دوا نمی کند و اگر حرفی هم وجود دارد، باید در فضای قانونی و بدون جوسازی رسانه ای پیگیری شود.

عباس عبادی رییس دانشکده پرستاری،
مامایی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی ؛ضمن تاکید بر اینکه عدالت در
سلامت و برقراری عدالت اجتماعی یکی از دغدغه های همه مردم ،جامعه شناسان و
سیاستمداران است،گفت: این دغدغه در ابعاد کوچکتر در نظام سلامت هم مطرح
است.
وی
افزود: عدالت در سلامت دو بعد دارد یکی عدالت در ارائه خدمات به مردم که
مشتریان خارجی نظام سلامت هستند و دوم توزیع مناسب منابع در داخل نظام
سلامت که مشتریان داخلی این نظام هستند. 

عبادی ادامه داد: امکان توزیع
نامطلوب منابع در نظام سلامت وجود دارد اما قطعا مقابل هم قراردادن ارکان
نظام سلامت نمی تواند این مشکل را حل کند.

عضو
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله با بیان اینکه ارائه خدمات مناسب
به مردم دغدغه همه خانواده نظام سلامت است، عنوان کرد: مقابل هم قرار گرفتن
صنوف مختلف در نظام سلامت دردی را دوا نمی کند و  حتی می تواند به اعتماد
مردم به نظام سلامت آسیب بزند.

وی اظهار داشت: در صورت وجود مشکل باید آن را از طریق روشهای مدنی ، قانون و همکاری قانونگذاران و تصمیم سازان کشور حل کنیم.

عضو
شورایعالی نظام پرستاری با بیان اینکه برقراری اتحاد بین ارکان نظام سلامت
برای ارائه خدمات به مردم قطعا امکان پذیر است، افزود: بسیج جامعه پزشکی
با حضور همه اقشار و صنوف نظام سلامت توانسته خدمات سلامت را در سراسر کشور
و در مناطق محروم گسترش دهد .

وی
با بیان اینکه این همکاری ها در برهه های مختلف تکرار شده ،
خاطر نشان کرد: رسیدن به این اتحاد شدنی است اما باید با استفاده از روش
منطقی و علمی سوء تفاهم ها به مرور بر طرف شود.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید