مقام آخر برای کامارو در میان رقبای آمریکایی!

0

580399

اول هر ماه زمان خوبی برای رسانه‌ها در زمینه انتشار اعداد و ارقام مربوط به فروش خودرو هاست و آمار فروش ۳ خودروی آمریکایی محبوب که عبارتند از فورد موستانگ، شورولت کامارو و دوچ چلنجر، بسیار مورد توجه است. طی دو سال گذشته موضوع بحث رقابت این سه خودرو کسب مقام اول نبوده و جالب است بدانید اخبار مربوط به مقام آخر در میان آنها جذاب‌تر است. در ماه ژوئن دوج چلنجر با سوم شدن کامارو برای دومین ماه پیاپی، به مقام دوم رسید.

580404

فورد موستانگ در ماه ژوئن با فروش ۹۷۷۶ دستگاه و ۶۲۹۶۵ دستگاه موستانگ طی ۶ ماه گذشته مقام اول، دوج با ۵۴۷۹ دستگاه چلنجر در این ماه با فاصله بسیار از موستانگ مقام دوم و شورولت با ۴۹۶۹ دستگاه کامارو مقام سوم فروش را کسب کردند. ناراحت کننده‌تر از خبر کسب مقاوم سوم توسط کامارو، استقبال بسیار کم مصرف‌کنندگان از نسل ششم این مدل است. اخبار منتشر شده، نشان‌دهنده کاهش ۴۲ درصدی در فروش نسبت به سال گذشته در همین ماه و فقط برای نسل پنجم (نسل ششم در ماه ژوئن سال گذشته هنوز در دسترس عموم قرار نگرفته بود) آن است.

580402
دلیل این امر را می توان در شباهت بسیار زیاد در نسل پنجم و ششم این مدل و نه در کیفیت پایین‌تر یا قیمت جستجو کرد. با وجود کاهش وزن و تغییرات اندک ظاهری در آخرین نسل شورولت کامارو، احساس تجربه یک خودروی جدید در مصرف کننده ایجاد نمی‌شود. برای قسمتی از مصرف‌کنندگان  یک خودرو بواسطه چیزی که قابل مشاهده است نو به حساب می‌آید و نه تغییرات انجام شده در باطن خودرو. آمار فروش امسال کامارو در مقایسه با موفقیت نسل پنجم آن بسیار ناراحت کننده و قابل تامل است.

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید