مقبره سنگ سیلا

0

گیگر:

best_of_nature_0031233

سنگ سیلا مقبره ای در دل صخره های رسوبی (تُووِر) است که به وسیله در ورودی مربع شکل نمایان شده که بلندای آن از دهانه مقبره سنگی بیش از دو متر و ۵۰ سانتی متر و رو به جنوب باختری و غروب خورشید است. درون ا

مقبره سنگ سیلا

نوشته مقبره سنگ سیلا اولین بار در های برگ | مجله اینترنتی برتر پدیدار شد.

لینک مطلب

پاسخ دهید