مقصدهایی که در گیاه خواری شهره اند + تصاویر

0

کلانشهر

کلانشهر “چنای” در هند که دارای معابدی با معماری تحسین برانگیز است با رستورانهای متنوع گیاه خواریش میزبان این نوع از گردشگران است.

لس آنجلس اولین مکان در آمریکا بود که برای رفع نیاز گیاه خواران وارد عمل شد.

لس آنجلس اولین مکان در آمریکا بود که برای رفع نیاز گیاه خواران وارد عمل شد.

برلین -آلمان- دارای بیشترین تعداد رستوران گیاه خواری در اروپاست و به نوعی پایتخت گیاه خواری این قاره محسوب می شود.

برلین -آلمان- دارای بیشترین تعداد رستوران گیاه خواری در اروپاست و به نوعی پایتخت گیاه خواری این قاره محسوب می شود.

افراد مشهور گیاه خوار اغلب رستورانهای گیاه خواری نیویورک را برای صرف غذا انتخاب می کنند که این به علت کیفیت و تنوع غذاهای موجود است.

افراد مشهور گیاه خوار اغلب رستورانهای گیاه خواری نیویورک را برای صرف غذا انتخاب می کنند که این به علت کیفیت و تنوع غذاهای موجود است.

بزرگترین شهر کانادا - تورنتو- خانه گیاه خواران کانادایی است.

بزرگترین شهر کانادا – تورنتو- خانه گیاه خواران کانادایی است.

به دلیل وجود مذهب بودایی در تایپه-تایوان- 13 درصد جمعیت آن گیاه خواری می کنند.

به دلیل وجود مذهب بودایی در تایپه-تایوان- 13 درصد جمعیت آن گیاه خواری می کنند.

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید