منصور شمسا؛ بزرگ مرد بهداشت

0

در حاشیه بزرگداشت رییس اسبق انستیتو پاستور ایران مطرح شد؛

گردهمایی در مرکز انیستو پاستور ایران به بهانه بزرگداشت رئیس اسبق انستیتو پاستور ایران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی ؛ قانعی رییس انیستو پاستورایران در مراسم بزرگداشت زنده یاد منصور شمسا محقق برجسته و از روسای ابق  انیستو پاستور که ظهر امروز در این مرکز برگزار شد،گفت: مرحوم شمسا در پروژه ریشه کنی بیماری آبله در سال 56 با همکاری سازمان بهداشت جهانی موفق به ریشه کنی این بیماری شد.

وی ادامه داد: مطالعات اولیه ایشان در انیستوپاستور ایران بر روی تب راجعه اسپروکتی بود. وی در سال 1334 به مطالعه تب راجعه در افغانستان و بررسی آلودگی کنه های ایران به بورلیا شرکت کرد و در سال 35 در پروژه مشترک انیستو پاستور و آزمایشگاه تحقیقات پزشکی کنیا به بررسی رفتار اسپیروکت ها در شپش ها پرداخت. 

وی تصریح کرد: شمسا در سال های خدمت در انیستو پاستور در  کنار سایر پزشکان در کنترل بیماری های عفونی در کشور نقش بسزایی داشت و در سال 58 رئیس انیستو پاستور شد.

قانعی با اشاره به اینکه شمسا خدمات ارزنده ای در نوشتن کتاب های پزشکی داشته ابراز داشت:  مقاله مرگ و میر نوزادان در ایران بر اثر کزاز با همکاری دکتر ملک افضلی در سال 66  و ترجمه کتاب راهنمای اپیدمیولوژی برای مدیریت بهداشت شهرستان و مالاریا شدید و عارضه دار اشاره نمود.

همچنین تدوین کتابی در مورد اهمیت حفظ زنجیره سرما و همکاری در ترجمه کتاب تاریخ پزشکی برای بنیاد دانشنامه نگاری ایران و همکاری با نشریات فرهنگی علمی کشور از آثار ارزشمند مرحوم شمسا به شمار می آید.

گفتنی است؛ ندیم رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران، گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت ، فیاض و ملک افضلی عضو هیئت امناء انیستو پاستور ایران، پورتقوا رییس اسبق انیستوپاستور ایران و اساتید دانشکده بهداشت علوم پزشکی تهراندر این مراسم حضور داشتند.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید