مهدی هاشمی روی تخت بيمارستان/عکس

0

گیگر :


مصباحی مقدم: به نظر من سیدحسن خمینی مجتهد است/هاشمی از ابتدا در لیست انتخاباتی جامعه روحانیت بود

آقای هاشمی از بنیانگذاران جامعه روحانیت مبارز است. نمی شود این را نادیده گرفت. بر اساس اساسنامه هم بنیانگذاران عضویت دائمی دارند. در نتیجه یک عضو دائم جامعه روحانیت را نمی شود مورد غفلت قرار داد.

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید