موازی کاری برخی سازمان ها با نظام پزشکی نیاز به اصلاح دارد

0

برخی از جزییات قانون تشکیل نظام پزشکی از جمله موازی کاری سازمان هایی مثل پزشکی قانونی با آن میتز به اصلاح و بازنگری دارد

وی بازگشت اختیار تعرفه گذاری به سازمان نظام پزشکی را از جمله قوانینی دانست که باید اجرایی شود و افزود :لازم است اختیار تعرفه گذاری بخش خصوصی مانند گذشته به این سازمان داده شود و برخی از تداخلات از جمله موازی کاری ها نیز از بین برود.

وی سازمان پزشکی قانونی را یکی از نهادهایی عنوان کرد که موازی کاری با نظام پزشکی دارند و گفت : بسیاری از پرونده ها برای بررسی به این سازمان فرستاده می شود و این در حالی است که برای بررسی بیشتر به نظام پزشکی ارجاع می شوند و نظرات کارشناسی و نظارت مختلف سبب بدبینی مردم نسبت به عملکرد نظام پزشکی می شود که این امر اثرات منفی در پی دارد.

جعفری تصریح کرد : منافع بیمار و پزشک در یک راستا بوده و تضادی با هم ندارد بنابراین بهتر است با اصلاح برخی از جزئیات در جهت خدمت رسانی بهتر و بیشتر به بیماران و پزشکان تلاش شود.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید