موافقت قطعی شورای گسترش با راه اندازی 19 رشته در مقطع کارشناسی ارشد

0

مدیر کل روابط عمومی دانشگاه پیام نور خبر داد:

مدیر کل روابط عمومی دانشگاه پیام نور از موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد 19 رشته در مراکز دانشگاه پیام نور خبر داد.

محمد محسن صدر در گفتگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشكی اظهار داشت: دانشگاه پیام نور برای سال
تحصیلی 95-96 در رشته‌های حقوق بین الملل مرکز دزفول، برنامه ریزی درسی
مرکز مشهد حقوق بین الملل واحد پردیس، روان شناسی شخصیت مرکز رامسر، روان
شناسی مرکز کمبود آهنگ، روان شناسی واحد اندیمشک، جغرافیا و برنامه ریزی
روستایی مرکز تالش، جغرافیا و برنامه ریزی شهری مرکز ایلام، جغرافیا و
برنامه ریزی شهری مرکز بوشهر، ژئو مورفولوژی مرکز بیرجند، مدیریت دولتی
مرکز مهریز، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مرکز دماوند، زبان شناسی همگانی
واحد چناران،  جغرافیا و برنامه ریزی روستایی واحد شاهین شهر، کارآفرینی
گرایش کسب و کار الکترونیکی مرکز رشت، جغرافیا و برنامه ریزی شهری واحد
اشنوبه، جامعه شناسی مرکز همدان، علوم قرآن وحدیت مرکز پاکدشت و اقتصاد
اسلامی مرکز اردبیل دانشجو می‌پذیرد.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید