موشن گرافیک | مقایسه لباس کاروان المپیک ایران با سایر کشورها

0

موشن گرافیک | مقایسه لباس کاروان المپیک ایران با سایر کشورها

چند رسانه‌ای > فیلم – لباس کاروان المپیک تعدادی از کشورهای راه یافته به ریو را می‌توانید در این موشن گرافیک ببینید. البته گفته می‌شود با توجه به اعتراضات به لباس کاروان ایران طرحی جدید برای لباس‌های ملی پوشان ایران درنظر گرفته می‌شود.

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید