میزان مصرف قلیان در زنان و جوانان نگران کننده است

0

عضو کار گروه آموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت گفت: میزان مصرف قلیان در زنان و جوانان نگران کننده است و اگر زودترفکری به حال وضعیت مصرف قلیان در کشور نکنیم به زودی شاهد مصرف آن در گروه نوجوان هستیم.

حسن آذری پورعضو انجمن زندگی بدون دخانیات و عضو کار گروه آموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت درگفت وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی ؛در خصوص میزان مصرف دخانیات در کشور گفت: طبق مطالعات در سال 82 دو گروه زنان و جوانان بیشترین مصرف کنندگان مواد دخانی در کشور بودند.

 وی افزود: در سال 82 میزان مصرف کنندگان مواد دخانی بین 13 تا 15 سال از 12 تا 17.5 درصد افزایش یافت که 2درصد از آن جزو مصرف کنندگان سیگار بودند این آمار در سال 86 به ترتیب به 24 و 2 درصد رسید.

عضو کار گروه آموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت تاکید کرد: میزان مصرف دخانیات به ویژه قلیان در زنان و جوانان بسیار نگران کننده است و اگر هر چه زودترفکری به حال وضعیت مصرف قلیان در کشور نکنیم به زودی شاهد مصرف آن در گروه نوجوان هستیم.

آذری پور درخصوص آمار مصرف کنندگان قلیان عنوان کرد: در سال 82 حدود 9درصد دختران بین 13 تا 15 سال و سال 86 حدود 19.5 درصد قلیان مصرف کردند.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید