مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (12)

0

گیگر:

در این سری مطالب از سایت نازوب سعی کرده‌ایم گزیده‌ای از اشعار را در قالب ابیات زیبا و تاثیرگذار با تایپوگرافی های متفاوت، به کمک صفحات مختلف در شبکه های اجتماعی در اختیار شما قرار دهیم.

شعر در کوتاه ترین و موجزترین و خوش آهنگ ترین و مناسب ترین همنشینی واژه هایی آشنا، ما را با معنایی درگیر می کند که برای عقل، نامفهوم و موهوم و بیگانه است، اما برای دل و جان، آشنا و حس شدنی است. شعر، میزبانی صادق است که قلب مخاطبان مستعد خود را هدف قرار می دهد و آنان را به ساحت ناممکن ها و ناباوری ها فرا می خواند تا خود ببینند و باور کنند که اگر ایمان و عشق باشد، هر ناممکنی ممکن می شود.

گزیده ای از شعرهای زیبای بیدل دهلوی را در بین مینی شعرهای تصویری نیز بخوانیدو لذت ببرید.

 

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (12)

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (12)

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (12)

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (12)

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (12)

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (12)

 

زندگی محروم تکرارست و بس
چون شرر این جلوه یک بارست و بس
از عدم جویید صبح ای عاقلان
عالمی اینجا شب تارست و بس
از ضعیفی بر رخ تصویر ما
رنگ اگر گل میکند بارست و بس
غفلت ما پرده بیگانگیست
محرمان را غیر هم بارست و بس
کیست تا فهمد زبان عجز ما
ناله اینجا نبض بیمارست و بس
نیست آفاق از دل سنگین تهی
هرکجا رفتیم کهسارست و بس
از شکست شیشه دلها مپرس
ششجهت یک نیشتر زارست و بس
در تحیر لذت دیدار کو
دیده آیینه بیدارست و بس
اختلاط خلق نبود بیگزند
بزم صحبت حلقه مارست و بس
چون حباب از شیخی زاهد مپرس
این سر بیمغز دستارست و بس
ای سرت چون شعله پر باد غرور
اینکه گردن میکشی دارست و بس
بیدل از زندانیان الفتیم
بوی گل را رنگ، دیوارست و بس

 

 

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (12)

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (12)

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (12)

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (12)

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (12)

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (12)

 

جوانی دامن افشان رفت و پیری هم به دنبالش
گذشت از قامت خم گوش بر آواز خلخالش
ز پرواز نفس آگه نیام لیک اینقدر دانم
که آخر تا شکستن میرسد سعی پر و بالش
به خواب وهم تعبیر بلندیکردهام انشا
بهگردون میتند هرکس بقدر گردش حالش
وداع ساز هستی کن که اینجا هر چه پیدا شد
نفس گردید بر آیینه تحقیق تمثالش
مزاج ناتوان عشق چون آتش تبی دارد
که جز خاکستر بنیاد هستی نیست تبخالش
شبستان جنون دیگر چه رونق داشت حیرانم
چراغان گر نمیبود از شرار سنگ اطفالش
گرفتم نوبهار آمد چه دارد گل در این گلشن
همان آیینه دار وحشت پار است امسالش
به ضبط ناله دل میگدازم پیکر خود را
مگر در سرمه غلتم تا کنم یک خامشی لالش
غنا و فقر هستی آنقدر فرصت نمیخواهد
نفس هر دم زدن بیپرده است ادبار و اقبالش
به هر کلکی که پردازند احوال من بیدل
چو تار ساز بالد تا قیامت ناله از نالش

 

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (12)

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (12)

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (12)

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (12)

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (12)

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (12)

 

 

چیزی از خود هر قدم زیر قدم گم می کنم
رفته رفته هر چه دارم چون قلم گم می کنم
بی نصیب معنی ام کز لفظ می جویم مُراد
دل اگر پیدا شود ،دیر و حرم گم می کنم
تا غبار وادی مجنون به یادم می رسد
آسمان بر سر ، زمین زیر قدم گم می کنم
دل ، نمی ماند به دستم ، طاقت دیدار کو ؟
تا تو می آیی به پیش ، آیینه هم گم می کنم
قاصد مُلک فراموشی کسی چون من مباد
نامه ای دارم که هر جا می برم گم می کنم
بر رفیقان (بیدل ) از مقصد چه سان آرم خبر ؟
من که خود را نیز تا آنجا رسم گم می کنم

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (12)

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (12)

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (12)

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (12)

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (12)

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (12)

 

 

مطالب مرتبط 

 

عکس نوشته های زیبای مینی شعر (10)

عکس نوشته های مینی شعرهای زیبا (11)

مینی شعرهای تصویری (1)

 

 

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید