ناسا راز بزرگ مریخ را فاش کرد (چرا سطح مریخ سرد و مرده است؟)

0

ناسا راز بزرگ مریخ را فاش کرد (چرا سطح مریخ سرد و مرده است؟)

با وجود کشف نشانه هایی از وجود آب و بررسی شرایط زندگی در مریخ، همچنان راز سرد و مرده بودن سطح این سیاره برای دانشمندان ناشناخته مانده است. تا کنون دلیل واضح و علمی برای این راز بزرگ کشف نشده و ناسا در سال های گذشته به شدت در تلاش برای پرده برداشتن از این راز بوده است. اینکه در گذشته بسیار دور، سطح مریخ پذیرای جانداران و یک سیاره زنده بوده برای دانشمندان به یقین بدل گشته، اما پرسش بدون پاسخ برای آنها این است که چنین سیاره ای چرا و چگونه به وضعیت فعلی در آمده است.

 

محتمل ترین دلیل برای بروز این رخداد، بادهای خورشیدی هستند که صدمات فراوانی به این سیاره وارد نمودند. همچنین دانشمندان و محققین موفق به ثبت میزان احتمالی از حجم احاطه شدن سطح مریخ از باد های خورشیدی گردیدند. به اعتقاد آنها 4/1 پوند از گاز در هر ثانیه به همراه بادهای خورشیدی به جو مریخ وارد می شود. آقای Bruce Jakosky محقق اصلی Maven در دانشگاه کلرادو به این نکته اشاره می کند که میزان حجم گازهای وارد شده به جو مریخ در حد بسیار ناچیزی است، اما باید به این نکته توجه کرد که چنین حجمی از زمان های بسیار دور در حال ورود به سطح این سیاره هستند. گذر زمان سبب گردیده تا اتمسفر در سیاره مریخ سبب نابودی حیات و سرد شدن سطح آن شود. همچنین محققین به این موضوع پی بردند که سطوح پایین تر جو ساده تر از سایر سطوح در مقابل باد های خورشیدی آسیب می بینند و سرعت شلیک یک میلیون مایل در ساعت بادهای خورشیدی به سمت مریخ پس از فعل و انفعالاتی با سرعت کمتر به فضا پرتاب می شود. میدان مغناطیسی حمل شده توسط جریان ذرات مربوط به شرایط پیشین سطح مریخ و ایجاد یک میدان الکتریکی تشکیل شده از اتم های باردار در نهایت به سمت جو بیرونی مریخ پرتاب می شود. اگر فکر می کنید یک میلیون مایل در ساعت سرعت بسیار زیادی به شمار می رود، باید به این نکته اشاره کرد که بر اساس یافته های دانشمندان، در میلیارد ها سال قبل و زمانی که خورشید جوان تر بوده، سرعت باد های خورشیدی بسیار بیشتر از میزان حال حاضر بود. میلیارد ها سال قبل روند نابودی سطح مریخ با سرعت بسیار بیشتری طی گردیده و روند فعلی نقش چندانی در شرایط فعلی اتمسفر این سیاره ندارد، با این وجود باد های خورشیدی به هیچ وجه قصد دور شدن از سطح مریخ را ندارند و این موضوع خطر بزرگی برای سکونت انسان ها به شمار می رود. به طور حتم بادهای خورشیدی در سال های دور، شرایط سیاره مریخ را وخیم تر از شرایط حال حاضر خواهند کرد و زنگ خطر برای زندگی بشر به صدا در می آید.

 

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید