ناسا 2.5 میلیون عکس شگفت‌انگیز از تشعشات حرارتی زمین منتشر می‌کند

0

sqhlcvvnesrew4v95iseاز سال 1999 تاکنون، فضاپیمای Terra ناسا، در حال گرفتن عکس از گسل‌ها و تشعشعات زمین برای وزارت صنعت، تجارت و اقتصاد ژاپن است. حال این تصاویر در دسترس عموم قرار گرفته است.

همه این تصاویر، صحنه‌های متحیرکننده‌ای را نشان می‌دهد. به خصوص، رادیومتر پیشرفته فضایی بازتاب و گسل گرمایی (ASTER) ماهواره برای اندازه‌گیری دما و بازتاب سطح استفاده شده است. ناسا می‌گوید: «بسیاری از تصاویر بر نظارت بر پیشروی و عقب‌نشینی یخ‌رفت‌ها، آتش‌فشان‌های بالفعل، شناسایی استرس محصول، مشخص‌کردن ریخت‌شناسی و خواص فیزیکی ابرها، ارزیابی تالاب‌ها، نظارت بر آلودگی حرارتی، نظارت بر از بین رفتن صخره‌های مرجانی، نقشه‌برداری از دمای سطحی خاک و زمین‌شناسی و اندازه‌گیری تعادل گرمای سطح تمرکز می‌کند.»

در واقع دو دستگاه تصویربرداری در ماهواره وجود دارد که باعث می‌شود که تصاویر، ارتفاع را نیز نشان دهند. این امکان تصاویر را بسیار مفیدتر می‌کند، چرا که ‌می‌توان از آن برای تحلیل فجایع طبیعی مانند نتایج سیل یا آتشفشان استفاده کرد.

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید