نام نویسنده از لیست ارشاد حذف شد/ خانه کتاب به لیست خرید ارشاد پیوست

0

گیگر:

در جلسه 556 هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خرید 42 هزار و 260 نسخه کتاب به تصویب رسید.

به گزارش بولتن نیوز، در جلسه 556 هیات انتخاب و خرید کتاب تعداد 174 عنوان کتاب در 42 هزار و 260 نسخه به مبلغ 000/500/866/5 (پنج میلیارد و هشتصد و شصت و شش میلیون و پانصد هزار ریال) جهت خرید به تصویب رسید.
 
فهرست این خرید در درگاه اینترنتی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اینجا) بارگذاری شده است.

در این فهرست کتاب‌هایی از ناشرانی چون، بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، نوید شیراز، ققنوس و حتی خانه کتاب ایران به چشم می خورد.

برای ضامن آهو، مسابقه روباتیک، قلعه، هزار سال با کتاب، نقد عقل محض از جمله آثار این فهرست هستند. تغییری که در فهرست اعلامی ارشاد دیده می‌شود نام نویسنده از جدول حذف شده و تنها به نام ناشر و کتاب اشاره شده است.

بر اساس این گزارش، ناشرانی که آثار خود را جهت بررسی به این هیات داده‌اند، در صورت تصویب عناوین، برای دریافت حواله خرید و تحویل کتاب‌ها می‌توانند با هماهنگی قبلی (تلفن ٣٨5١٢٨5٠) به دفتر صدور حواله دبیرخانه این هیات واقع در ساختمان مرکزی وزارتخانه، طبقه سوم، اتاق ٣4٢ مراجعه فرمایند.

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید