نرخ مشاركت مردان 4.5 برابر زنان

0

گیگر :

براساس آخرين آمارهاي اعلام شده نرخ مشاركت مردان در اقتصاد 4.5 برابر زنان است. اين ميزان حضور در شرايطي نتيجه‌گيري مي‌شود كه زنان درصد بالاتري از حاضران در مقاطع بالاي تحصيلي را تشكيل مي‌دهند اما به رغم ورود آنها به مقاطع تحصيلي بالا همچنان حضور آنها در بازار كار پررنگ نيست كه اين مي تواند نشات گرفته از فرهنگ حاكم و محدود شدن فعاليت خانم‌ها به امور منزل و نگهداري از فرزند باشد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : براساس آخرين آمارهاي
اعلام شده نرخ مشاركت مردان در اقتصاد 4.5 برابر زنان است. اين ميزان حضور در
شرايطي نتيجه‌گيري مي‌شود كه زنان درصد بالاتري از حاضران در مقاطع بالاي تحصيلي
را تشكيل مي‌دهند اما به رغم ورود آنها به مقاطع تحصيلي بالا همچنان حضور آنها در
بازار كار پررنگ نيست كه اين مي تواند نشات گرفته از فرهنگ حاكم و محدود شدن
فعاليت خانم‌ها به امور منزل و نگهداري از فرزند باشد.

به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، در بهار 1394 نرخ مشاركت
اقتصادي در گروه سني 10 ساله و بيشتر 38 درصد و طبق روال گذشته نرخ مشاركت مردان
حدود 4.5 برابر زنان است. اين امر درحالي است كه نرخ مشاركت اقتصادي زنان و مردان
در جوامع توسعه يافته تقريبا برابر است.

نرخ مشاركت مردان 62.9
درصد و زنان 13.3 درصد است. نرخ مشاركت مردان نسبت به بهار و زمستان 1393 به ترتيب
0.9 و 0.6 واحد درصد افزايش و نرخ مشاركت زنان افزايش يك واحد درصدي نسبت به فصل
قبل و 1.1 واحد درصدي نسبت به بهار 1393 را نشان مي دهد.

در مدت مورد بررسي نرخ
مشاركت اقتصادي در مناطق روستايي بيش از مناطق شهري در بهار 1394 بوده است. اين
نرخ در بهار 1394 در مقايسه با فصل گذشته و فصل مشابه در سال 1393 افزايش يافته
است.

جمعيت فعال يا عرضه نيروي
كار به حدود 24.5 ميليون نفر و جمعيت شاغل يا متقاضي نيروي كار به حدود 21.9
ميليون نفر رسيده است. آمار و اطلاعات مزبور در مقايسه با بهار 1393 در خصوص جمعيت
فعال 872 هزار نفر و جمعيت شاغل 754 هزار نفر افزايش را نشان مي دهد.

اين امر نشان
مي‌دهد از يكسو عرضه و تقاضاي نيروي كار در بهار 1394 نسبت به سال قبل با افزايش
مواجه شده و از سوي ديگر به دليل آنكه ميزان افزايش در عرضه نيروي كار بيشتر از
ميزان افزايش در تقاضاي آن بوده؛ جمعيت بيكار و نرخ بيكاري افزايش يافته است.

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید