نرم افزاری برای محاسبه احتمال بارداری

0

اتاق خبر 24: 

توجه داشته باشید این نرم افزار با توجه به طول دوره قاعدگی شما و اینکه چند روز از آن گذشته، احتمال وجود تخمک یا عدم وجود را به شما می‌دهد.

این نرم افزار با توجه به اطلاعات منتشر شده در سایت‌های پزشکی، اطلاعات را پردازش و محاسبه می‌کند.

 

1

 

 

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید