نرم افزار کمک های اولیه برای تلفن همراه + دانلود

0

اتاق خبر 24: 

آشنایی با کمک های اولیه یکی از نیازمندی های مهم برای هر شخصی است.

نرم افزار کمکهای اصول و راه های صحیح کمک به مصدومان و افرادی که دچار بیماری و سانحه ناگهانی شده اند را با استفاده از تصاویر آموزشی به شما نشان می دهد.

 

نرم افزار کمک های اولیه

 

 

راهکارها و تدابیر لازم برای همه موقعیت های اورژانسی و امدادی نظیر زایمان، مسمومیت، گزیدگی، حمله قلبی، سرمازدگی و گرما زدگی، خفگی، سوختگی و صدمات استخوانی و عضلانی در این نرم افزار اندیشیده و به صورت مجزا تفکیک شده اند.

 

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید