نسخه الکترونیک عصای دست سازمان‌های بیمه‌گر

0

مسئول سابق دفتر آمار و فناوری الکترونیک وزارت بهداشت گفت: نسخه الکترونیک در صورت اجرایی شدن بیشترین فایده را برای سازمان‌های بیمه‌گر دارد.

وی ادامه داد: منطقی کردن تجویز داروها متناسب با نوع آن‌ها و راهنما‌های بالینی از جمله فواید الکترونیکی شدن نسخ است البته پیاده‌سازی این طرح از لحاظ اجرایی و  عملیاتی کاری بسیار پیچیده است.

ریاضی فرهنگ عامه پزشکان را از الکترونیکی شدن نسخه‌ها دورتر دانست و عنوان کرد: در فرهنگ پزشکان استفاده از ابزار‌های الکترونیکی مرسوم نیست بر رواج آن زمان‌بر است.

مسئول سابق وزیر بیان کرد: مرحله اول این  طرح نسخه‌پیچی الکترونیکی است که در سطح داروخانه‌های کشور انجام می‌شود به کمک اجرای این مرحله می‌توان میزان مصرف و توزیع داروها را بررسی کرد اما هیچگاه این مرحله تضمین نمی‌کند که دارو به دست بیمار لازم رسیده است یا خیر. پیاده‌سازی این مرحله به زمینه‌های فرهنگی نیاز ندارد و اکنون در سازمان‌های بیمه‌گر در حال اجرا است.

ریاضی یادآور شد: مرحله دوم طرح الکترونیکی شدن نسخ ثبت نسخه از مبدأ تولید؛ سرپایی و بستری به صورت الکترونیکی است در این راستا مجوزهای لازم برای تأیید صلاحیت پزشک برای تجویز داروها لازم است تصور می‌کنم جا افتادن این فرهنگ حداقل 5 سال زمان می‌برد.

انتهای پیام / 

لینک مطلب

پاسخ دهید