نظام بررسی قصور پزشکی در کشور درست نیست / وجود نقصی مهم در جریان پرونده های قصور پزشکی

0

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی با اشاره مشکلات بررسی پرونده های قصور پزشکی از وجود نقص در جریان بررسی این پرونده هاخبر داد.

سید محمد صادق قریشی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی ؛ با بیان وجود کمبودهایی جدی در جریان بررسی پرونده های قصور پزشکی اظهار داشت: ساختار رسیدگی به این پرونده ها در  سایر کشور ها به گونه ای است که با اختصاص جایگاهی ویژه برای چنین پرونده هایی در نظام سلامت آن کشورها ، هر مرکز درمانی موظف به تحلیل و بررسی دوباره پرونده های قصور پزشکی است، موضوعی که در کشورمان مورد غفلت واقع شده است.

وی با بیان اینکه جمع آوری کامل و جامع مدارک و مستندات در جریان بررسی پرونده های قصور پزشکی، اقدام مهمی در تسهیل و تسریع در رسیدن به پاسخ قاطع و معتبر به شمار می رود، تاکید کرد: این مهم در کشورمان نقص دارد زیرا به علت عدم اهتمام ویژه برای جمع آوری و تکمیل پرونده های قصور پزشکی، اغلب آنها ناقص هستند و به همین علت چرخه رسیدگی به چنین پرونده هایی در کشورمان صحیح نیست.
 
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: باید سیستم رسیدگی و بررسی پرونده های قصور  پزشکی به شکل  نظام مند در قالب ایجاد معاونت کمیسیون های پزشکی ویژه برای تحلیل بخش های مختلف هر پرونده تشکیل شود و این اقدام تنها به برخی پرونده های خاص تعلق نگیرد.

قریشی با تاکید بر افزایش حساسیت‌ها برای واکاوی هر پرونده قصور پزشکی، اظهار داشت: کم توجهی به این موضوع یکی از مهمترین دلایل بی نتیجگی بیشتر این پرونده های برای سایر افراد است، از سوی دیگر نباید رسیدگی به این پرونده های صرفا در دست یک اداره یا یک معاونت همچون معاونت انتظامی در سازمانی قرار گیرد و این امر مستلزم ایجاد معاونتی خاص برای تحلیل همه ابعاد پزشکی یک پرونده قصور پزشکی است.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید