نقاشی های بسیار جذاب و دیدنی بر روی دیوار

0

شاهکارهای ویژه ای که تعریف ما را از نقاشی خیابانی عوض می کنند. به راستی خالق این نقاشی که دو مرد اسپانیایی هستند مرز خلاقیت سبک رئالیست را جا به جا کرده اند. این دو مرد کار خود را با هم از سال ۲۰۰۷ آغاز کرده و نقاشی های خیابانی بسیاری خلق کرده اند.

00-pichiavo_artwork_10

نقاشی های بسیار جذاب و دیدنی بر روی دیوار

00089-pichiavo_artwork_01

نقاشی های بسیار جذاب و دیدنی بر روی دیوار

0000-pichiavo_artwork_13

نقاشی های بسیار جذاب و دیدنی بر روی دیوار

8969-pichiavo_artwork_09

نقاشی های بسیار جذاب و دیدنی بر روی دیوار

99898-pichiavo_artwork_11

گیگر

لینک مطلب

پاسخ دهید