نقش دریاها و اقیانوس‌ها در توسعه اقتصاد آتی ایران

0

معاون وزیر و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: دریاهاو اقیانوس نقشی پررنگ در توسعه اقتصاد آتی ایران مبتنی بر بهربرداری پایدار دارند که با اجرای سند جامع توسعه دریایی کشور محقق می‌شوند.

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی محمد سعیدنژاد معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در مراسم گرامیداشت روز جهانی دریا و‌اقیانوس با بیان اینکه توسعه اقتصادی آتی ایران مبتنی بر بهره‌برداری پایدار از دریاها و اقیانوس ها است ،عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران با داشتن بیش از 5000 کیلومتر خط ساحلی یک کشور دریایی که از شمال و جنوب توسط 3 توده بزرگ آبی دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان احاطه شده است که این سه توده از اهمیت راهبردی خاصی برخوردارند چراکه با دارا بودن ذخایر مختلف انرژی، اراضی ساحلی ومنابع عظیم دریایی و زیستی نقش بسیار مهمی در شکوفایی اقتصادی ایران ایفا می‌کند.

معاون وزیر و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد: خوشبختانه فعالیت‌های ارگان‌های دریایی کشور در زمینه های مختلف توانا و مقتدر است و بی تردید توسعه اقتصاد آتی ایران مبتنی بر بهره‌برداری پایدار از دریاها و اقیانوس‌های کشور است.

در ادامه این مراسم سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: روز جهانی دریا و اقیانوس را امسال درحالی برگزار می‌کنیم که سند جامع توسعه دریایی کشور تدوین تصویب شده است که این سند به عنوان سند بالا دستی توسعه دریایی کشور نقش اساسی را در آینده ایفا میکند.

وی در ادامه بیان کرد:‌ ضروری است تمام ارگان‌های دریایی کشور در جهت اجرایی نمودن این سند برنامه ریزی کرده و حمایت‌های لازم را به عمل آورند.

در ادامه ناصر حاجی زاده ذاکر رئیس پژوهشگاه اقیانوس ‌شناسی و علوم جوی گفت: دریاها و‌ اقیانو‌سها حدود 70در صد کره زمین را ‌پوشانیده اندو نقش اساسی در تامین اکسیژن کره زمین و‌تعدیل آب  و هوای جهان را ایفا میکنند و انسان نیز به لحاظ تامین غذا و داروی منابع و معادن؛حمل و نقل وگردشگری از دریاها و اقیانوس‌ها بهره برداری می‌کنند.

رییس پژوهشگاه اقیانوس ‌شناسی و علوم جوی در ادامه بیان کرد: با توجه به اهمیت دریاها و اقیانوسها در حیات بشر کشورهای جهان هر ساله روز 8 ژوئن را به عنوان روز دریا و اقیانوس گرامی میدارند چرا که اهمیت ارتباط انسان و دریا و نقش دریاها در معیشت پایدار بسیار حائز اهمیت است.

در ادامه علی او‌سط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد:نفت در کشور ما سرمایه ای است که آینده اقتصادی کشور را هدایت می‌کند و همچنین نگاه به دریا به فرهنگ در جامعه تبدیل شود که چگونگی کاهش خسارت و ارزشهای نهفته آن نیازمند بازنگری و تحول در‌نگرشها است.

وی در ادامه گفت روز‌جهانی دریا و‌اقیانوس فرصت ‌مقتنمی است تا نقش پررنگ دریاها و ‌اقیانوس‌ها را در‌حیات انسان‌ها یادآور شویم چراکه دریاها و ‌اقیانوس‌ها می‌تواند در اقتصاد جهانی و ملی موثر واقع شوند.

نصیر‌ی قیدار‌ی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو گفت: اقیانوس سالم،سیاره سالم شعار سازمان یونسکو برای اهمیت روز دریاها و اقیانو‌س‌ها نامگذاری شده و باید اهمیت بیشتری به این موضوع داشته باشیم چراکه در اثر فعالیت های انسان دیگر سالم نیستند و به صورت انباری برای انباشت زباله های انسانی و صنعتی در آمده‌اند که آلودگی نفتی یکی از شایع ترین آلودگی زیست محیطی اقیانو‌س‌ها است.

دبیرکل کمیسیون یونسکو عنوان کرد: لازم است فرصتی برای شناسایی چالش ها و مدیریت دقیق منابع دریاها و ‌اقیانوس‌ها در نظر داشت که کمیسیون ملی یونسکو فعا‌لیت‌هایی در این زمینه در جهت گسترش پژوهش‌های اقیانوس شنا‌سی و‌ایجاد همکاری و‌هماهنگی در برنامه های داخلی و‌بین ‌المللی داشته است.

وی در ادامه بیان کرد.کمیسیون ملی یونسکو اهداف 17 گانه توسعه پایدار را در نظر دارد که مبنای آن برنامه دستورالعمل2030 سازمان ملل است.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید