نقص در کیفیت دانشگاه‌ها بزرگترین تهدید است

0

رئیس دانشگاه تربیت مدرس گفت:خسارت‌هایی که از نقص در کیفیت دانشگاه‌ها رخ می‌دهد، بسیار وسیع است و می‌تواند جامعه را به نحو چشمگیری تحت تاثیرات منفی قرار دهد.

محمد تقی احمدی رئیس دانشگاه تربیت مدرس در این کنفرانس گفت: مسئله کیفیت و اهمیت ارزیابی برای دانشگاهیان بسیار حیاتی است؛ تعریف و رسالت دانشگاه پایداری، ایجاد، توسعه و تبیین کیفیت برای آموزش و پژوهش و فناوری و ایجاد الگویی برای نظام خارج دانشگاه که بتوانند تبعیت کنند و در نهایت جامعه توسعه پیدا کند؛ پس بهترین و مهمترین مکانی که در جامعه باید با نظام ملی و سختگیرانه ارزیابی و نظارت به آن بپردازیم، دانشگاه‌ها هستند. 

وی ادامه داد: خسارت‌هایی که از نقص در کیفیت دانشگاه‌ها رخ می‌دهد، بسیار وسیع است و می‌تواند جامعه را به نحو چشمگیری تحت تاثیرات منفی قرار دهد. در واقع این یک تهدید بزرگ است که نظام‌های خارج دانشگاه‌ با روابط خاصی که در برخی از حلقه‌های ارتباطی دارند برای کاهش انتظارات کیفی به دانشگاه فشار می‌آورند.

 

احمدی عنوان کرد: دانشگاه‌ها در کیفیت باید قوی و محکم عمل کند؛ اگر دانشگاه‌ها این تهدید را جدی نگیرند، توسعه جامعه نیروی انسانی، صنعت و در نهایت منابع ملی کشور به خطر می‌افتد و برای نجات بخشی هیچ نظام جایگزینی وجود ندارد؛ بنابراین اهمیت این همایش بسیار بالاتر از یک تحقیق دانشگاهی است. 

وی یادآور شد: در قرن 21 علوم جدید بسیار دقیق‌تر، ظریف‌تر و ترکیبی هستند.

 

در حال تکمیل است

 

لینک مطلب

پاسخ دهید