نقطه ریز پشت آیفون برای چیست؟

0


نقطه ریز پشت آیفون برای چیست؟

اتاق خبر 24: 

شاید برخی فکر می‌کنند که این نقطه کلید کوچکی برای راه اندازی مجدد تلفن همراه است، اما این تصور اشتباه می باشد.
این نقطه، میکروفون بسیار کوچکی است که باعث می‌شود صدای شما بدون مشکل و به خوبی به طرف مقابل برسد.
همانطور که در این عکس می بینید، هر تلفن همراه 3 میکروفون دارد.

 

آیفون

 

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید