نمای هوایی محل برگزاری المپیک ریو

0

گیگر :

ریو دو ژانیرو به معنای رودخانه ژانویه که به اختصار ریو نام برده می‌شود، مرکز ایالت ریو دو ژانیرو، دومین شهر بزرگ برزیل و سومین منطقه شهری بزرگ آمریکای جنوبی است که با جمعیت ۶.۳ میلیون نفری ششمین شهر بزرگ آمریکا و ۲۶‌مین شهر بزرگ جهان به حساب می‌آید.

در ادامه نماهایی هوایی از مرکز شهر ریو دو ژانیرو مشاهده خواهید که در تاریکی شب ثبت شده‌اند.منبع :مجله اینترنتی فوت و فن

پاسخ دهید