نموداری جهنمی برای پیش‌بینی نحوه و زمان مرگ شما

0

گیگر :

شبیه سازی یائو بر پایه اطلاعات مرگ و میر مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ایالات متحده است که شامل داده‌هایی در مورد نحوه مرگ آمریکایی‌ها بین سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۴ است. اطلاعات مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها بر اساس گواهی فوت افراد مختلف است. سازمان بهداشت جهانی علل مرگ را در دسته بندی‌های مشخصی به نام «طبقه بندی بین المللی آماری بیماریها و مشکلات تندرستی مرتبط» لیست می کند.

به عبارت دیگر شبیه ساز یائو، چگونگی و زمان مرگ افرادی که شبیه شما بودند را بررسی و از این اطلاعات برای پیش بینی علت احتمالی مرگ‌تان استفاده می کند. با وارد کردن ملیت، سن و جنسیت در شبیه ساز، مجموعه ای از نقاط نمایان می شود و همانطور که به دنبال علت مرگتان هستید، تاثیر افزایش سن بر این علل را هم نشان می‌دهد. این شبیه ساز پویا بوده و احتمالات متفاوتی را برای مرگ از سن فعلی تا ۱۰۰ سالگی نشان می دهد. پس با دیدن درصد مرگ افراد، کنار هر سن وحشت زده می شوید. همچنین می توان تغییر علت مرگ را از سنی تا سنی دیگر مشاهده کنید.

وقتی جوان هستید، بیشتر به خاطر عوامل خارجی و وقتی پیرتر می شوید، بیشتر توسط عوامل درونی خواهید مرد. وقتی اطلاعاتی از خودم که شامل رنگین پوست بودن، مرد و ۳۵ سالگی را وارد کردم، علت مرگ مشکلات گردش خون یا سرطان نشان داده شد.

شما نمی‌خواهید این نمودار را امتحان کنید؟

cover

پاسخ دهید