نگذارید کار به دست ما دولتی‌ها بیفتد

0

گیگر:

صالحی در این برنامه گفت: اتفاقی
که با عنوان جشنواره روستاهای دوستدار کتاب رخ داده، ۲ سال قبل با پیشنهاد
دوستان دفتر برنامه‌ریزی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد مطرح شد. شاید برداشت
اولیه در این دو سال این نبود که جشنواره چنین مسیر پرتوفیقی را طی کند،
اما به نظر می‌رسد بعد از گذشت این مدت و حضور صدها روستا در این جشنواره
مردمی موفقیت های زیادی را کسب کرده و مسیر توفیق می تواند برای آن یک نگاه
پسینی باشد.

وی افزود: به مدد این جشنواره
اتفاقات خوبی در سطح کشور به کمک مردم فرهنگ دوست ما در جریان است. باید
این اتفاقات را بهتر ببینیم و بهتر بهم ضمیمه شوند تا تبدیل به یک انرژی
متساعد شوند. ۲۰ روستایی که در دو دوره این جشنواره مورد تقدیر قرار
گرفته‌اند، نشاندهنده این هستند که ما روستاهایی داریم که طبیعت به آنها
مجال بودن در فضای فرهنگی را می دهد. خیلی از این روستاها مقاصد گردشگری
هستند. این روستاها می توانند هم گردشگری و هم فرهنگی باشند.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد
اسلامی ادامه داد: چنین روستاهایی پایگاه های خوب مذهبی و دینی هستند، علتش
هم مساجد متعدد و بقاء متبرکه مختلف است، بنابراین وقتی بحث کتاب و
کتابخوانی در این روستاها مطرح می‌شود، یک نگاه دوم هم به میان می آید که
از این قرار است که این روستاها می‌توانند مرکز هویت بخشی دینی و مذهبی ما
باشند. این روستاها با یک مطالعات پسینی، قابل تأمل‌اند. نه تنها در حوزه
کتابخوانی بلکه در دیگر حوزه های هویت اجتماعی. پس این جشنواره فقط اتفاقی
نیست که به کمک کتاب و کتابخوانی بیاید بلکه در حوزه فرهنگ هم می تواند
روستاهای ما را پرتکاپوتر کند. می توان نگاهمان را فراتر از سطح کتاب و
کتابخوانی برد و این مقدمه ای است برای توسعه فرهنگی روستاها.

صالحی در ادامه گفت: به نظرم با
برگزاری جشنواره روستاهای دوستدار کتاب، مزیت های قابل توجهی به دست آمد که
می شود به تزریق این مزیت ها به روستاهای بیشتر و بیشتر فکر کرد. باید به
این سمت حرکت کنیم که همه روستاهای ما دوستدار کتاب شوند. حداقل مسئله این
است تمام روستاها آب لوله کشی داشته باشند. چنین دغدغه ای باید برای حوزه
کتاب هم وجود داشته باشد و از شاخص های کف باشد. جمع بندی من از دو دوره
برگزار شده این جشنواره این است که مردم‌نهاد بودنش کمک بسیاری به دیده شدن
۲۰ روستای مذکور کرده است. نباید این خصلت مردم‌نهاد بودن را از این
جشنواره بگیریم البته حرفم به معنی جلو نیامدن دولت نیست، اما نگذارید ما
دولتی ها کار شما را خراب کنیم.

وی افزود: نکته دوم انرژی های
متراکم در این جشنواره است. انرژی ای که  ۲۰ روستای برگزیده به ما می دهند،
خودشان از ظرفیت‌هایشان دیده می شود؛ حداقل امکانات، حداکثر بهره وری.
نکته سوم ایده های خلاقانه و ابتکاری است نمی خواهم بگویم همه ایده های این
جشنواره بکر بوده اند، اما ایده بکر در آنها کم نبود. این جریان به
خلاقیتش زنده است نه به کپی بودنش.

صالحی گفت: کتابخانه، کانون
فعالیت های فرهنگی- اجتماعی روستاها است و این انرژی را دارد که تبدیل به
هسته توسعه فرهنگی روستا شود. من این نگاه را به طور عمقی در ۲۰ روستای
مذکور دیدم. ساکنان این روستاها وقوف زیادی به ابزارهای جدید و تکنولوژی
دارند و ترکیب حرکت سنتی با ابزارهای نوین در آنها به خوبی دیده می شود،
بنابراین دیگر نباید روستا را با تصور سنتی و قدیمی نگاه کرد. نکته قابل
توجه دیگر این است. در این جشنواره، از رسانه های مکمل کتاب هم خوب استفاده
می شود. بنابراین با این نگاه که روستاها چه کرده اند که به نتیجه مطلوب
این جشنواره دست یافته اند، می توان کارهای مفیدی انجام داد.

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید