نگذاریم نان آور۴یتیم نابینا شود

0

گیگر :

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

خیریه نسیم وصال نوشت: خانمی هستند ۴۱ساله ،درچندسال پیش پدرومادرش را از دست داد وسرپرستی ۴فرزند یتیم برعهده ایشان قرارگرفت ،بعنوان منشی در […]

خانمی هستند ۴۱ساله ،درچندسال پیش پدرومادرش را از دست داد
وسرپرستی ۴فرزند یتیم برعهده ایشان قرارگرفت ،بعنوان منشی در مطب یک پزشک
عمومی کارمی کنند واز این طریق هزینه های زندگی خود وچهار خواهر وبرادر
یتیمش را تامین می کند.وضعیت به وجود امده وسرپرستی از ۴یتیم باعث شده است 
تاکنون ازدواج نکند  ومجردباقی بماند وزندگی آنان درپارکینگ اجاره ای یک
منزل سپری می شود.

یکی از چشمانش ۶نمره ضعیف بود ولی بدلیل پیشرفت ضعف بینایی وعدم امکان
درمان بشدت ضعیف شده است وبه سختی می بیند،چون قبلا چشمش آب مروارید آورده
است  وایشان نیز توانایی جراحی نداشته اندمتاسفانه  درحال حاضر در وضعیت
بسیار سختی قرار گرفته اند وامکان نابیناشدنشان وجود دارد.

اخیرا به واسطه یک طلبه نیکوکاردر شهر قم که به یک پزشک متخصص  آشنا
مراجعه کرده اند وگفته اند باید سریعا تحت عمل جراحی قرار بگیرد وباوضعیت
مالی ضعیفی که دارند توان جراحی ندارند مبلغ  مورد نیاز برای جراحی
وپیشگیری از نابینا شدن ایشان ۴میلیون تومان برآورد شده است.این مبلغ با
لحاظ نمودن تخفیفاتی کمترین مبلغی است که باید سریعا واریز شود

بیایید کمک کنیم که از نابینا شدن این خانم جلوگیری کنیم چون نابینا شدن
او موجب  بی سرپرست شدن مجدد ۴یتیم  خواهد شد وقطعا سختی هایی را به دنبال
خواهد داشت.

شماره حسابها

شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴

شماره حساب: ۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

 شماره حساب بانک ملت: ۵۰۹۲۷۹۱۵۸۵

شماره حساب بانک ملی: ۰۱۰۹۳۵۳۵۶۰۰۰۰

شماره شبا: IR610120010000005092791585

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید