نیایشگاه‌های متروکه

0

گیگر :

کلیساهای کوچک طلایی، کنیسه‌های (نیایشگاه یهودیان) مملو از شاخ و برگ گیاهان و اتاق‌های ساکت و ترسناکی در این عکس‌ها به تصویر کشیده شده‌اند که قبلاً به عنوان محلی برای عبادت استفاده می‌شدند. این مکان‌ها را عکاس ۳۱ ساله‌ای به نام ماتیاس هاکر (Matthias HAKER)، اهل شهر پوتسدام آلمان ثبت کرده است. وی برای افزایش کنجکاوی مخاطبانش، موقعیت مکانی عکس‌ها و حتی نام شهر، کشور یا قاره را اعلام نمی‌کند. اینجا یک کنیسه قدیمی است.
یک کلیسای کوچک شخصی

ایمان از دست رفته

یک کلیسای کوچک طلایی

محلی که کشیشان فراموشش کردند

کلیسای همه مقدسین مسیحی

گذشته را به یاد آورید

طلایی

شاخ و برگ گیاهان

کلیسای کوچک استغفارها

یک نیایشگاه کوچک

کاخ فراموش شده خدایان

رنگ‌ها باقی می‌مانند

ارگ

رها شده تا فرو ریزد

عبادت خاموش

آخرین دعا

کلیسای ارواح
دیگر نه موعظه‌ای هست و نه عبادتی

منبع :مجله اینترنتی فوت و فن

پاسخ دهید