هدرروي 28 ميليارد مترمكعب آب از طريق ضايعات كشاورزي

0

گیگر :

يك برآورد مقدماتي حكايت از هدر رفتن 28 ميليارد مترمكعب آب از محل ضايعات محصولات كشاورزي دارد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

يك برآورد مقدماتي حكايت از هدر رفتن 28 ميليارد مترمكعب آب از محل ضايعات محصولات كشاورزي دارد.

به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، بزرگي عدد 28 ميليارد مترمكعب وقتي مشخص مي‌شود كه آن را با كل مصرف آب در بخش خانگي با رقم 6 ميليارد و 100 ميليون مترمكعب مقايسه مي كنيم.

اين عدد در واقع برگرفته شده از ميزان آبي است كه محصولات كشاورزي كه به ضايعات تبديل مي‌شود، گرفته شده است.

سالانه 93 ميليارد و 700 ميليون مترمكعب آب در بخش كشاورزي براي توليد بالغ بر 100 ميليون تن محصول مصرف مي‌شود. از آنجاكه ميزان ضايعات محصولات كشاورزي نزديك به عددي در سطح 30 درصد محاسبه مي‌شود، لذا يك برآورد مقدماتي هدررفت 28 ميليارد مترمكعب را از محل محصولات كشاورزي كه اين آب را مصرف كرده و سپس تبديل به ضايعات شده‌اند، نشان مي‌دهد.

هدررفت مواد غذايي را مي‌توان به عنوان يك عامل اثرگذار بر بحران آب دانست. هدر رفتن مواد غذايي علاوه بر تشديد بحران ناامني غذايي، آثار مخربي بر منابع آبي خواهد داشت، زيرا براي توليد هر واحد از مواد غذايي مقداري آب مصرف شده است كه با از بين رفتن آنها در واقع به طور غيرمستقيم آب مصرفي كه در فرآيند توليد آنها به كار رفته است، هدر مي رود.

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید