هر سه نوزاد يك پرستار/ نبود نيروی كافی درصد خطا را بالا می برد

0

رييس اداره سلامت نوزادان با اشاره به اينكه در موضوع خطای پزشكی نمی توان به طور شاخص مقصر را تعيين كرد، گفت: نبود نيروی كافی و مسائل مالی موجب كاهش كيفيت كار پرسنلين و افزايش احتمال خطا می شود.

محمد حيدرزاده رييس اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی گفت: یشترین علت مرگ و میر در نوزادان را نارسی اعلام كرد و گفت: بیش از ٥٠ درصد مرگ و میر در نوزادان به علت نارسی رخ می دهد و یا به بیان دیگر می توان گفت ناهنجاری های مادرزادی نقش بسزایی در از بین رفتن نوزاد دارد. ناامنی محیط زندگی مادر، مصرف دخانیات، عدم رعایت بهداشت فردی و یا حتی عدم رعایت بهداشت دهان و دندان در رده ناهنجاری های مادرزادی قرار می گیرند.

وی شاخص مرگ نوزاد را شاخص توسعه دانست و افزود: مرگ نوزاد تمامی عوامل اجتماعی را در بر می گیرد. نبود آموزش كافی در سنین مناسب و ازدواج دیرهنگام ،عوارضی همچون نارسایی نوزاد را به همراه دارد، پس میتوان گفت هر چه آمار مرگ و میر نوزادان در هر هزار تولد زنده كمتر باشد،كشور با عنوان كشور توسعه یافته تر یاد می شود.

دكتر حیدرزاده ادامه داد: خطاهای پزشكی نیز در افزایش آمار مرگ و میر نوزادان تاثیر دارند اما در بروز خطاهای پزشكی نمیتوان به طور شاخص مقصر را تعیین كنیم. در سیستم مراقبتی ما تنها ٣٠ درصد مقدار مورد نیاز، پرستار در حال خدمت هستند. به این معنی كه برای هر سه نوزاد، یك پرستار مشغول به فعالیت داریم.

وی نتیجه وجود این نسبت نامطلوب را كاهش كیفیت خدمات خواند و اظهار كرد: از طرفی به علت مسائل مالی،روند استخدام پرستار آنطور كه باید پیش نمی رود و پرستاران به علت حجمه ی كاری، نمی توانند مسئولیتشان را كامل ادا كنند. قابل ذكر است كه كمبود پرستار یكی از عوامل بروز خطاهای پزشكی است و صنعت، راه و ترابی، میزان كامیابی جامعه و حتی مسائل معنوی در بروز این خطاها تاثیر دارد.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید