هر 15 ثانیه یک حادثه منجر به فوت در جهان رخ می دهد

0

مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی از آمار حوادث ناشی از کار خبر داد و گفت: هر 15 ثانیه در جهان یک حادثه منجر به فوت داریم.

وی با بیان اینکه روزانه شش هزار و 400 نفر در جهان بر اثر بیماری و حوادث فوت می کنند، افزود: بر اساس آخرین آمار سالانه 317 میلیون حادثه در جهان رخ می دهد.

اصابتی اظهار داشت: حوادث سالهای اخیر در ایران بر اساس فعالیتهای شغلی دسته بندی می شوند که در سال 82، حدود 45 درصد حوادث به بخش صنعت و حدود 32 درصد به بخش ساختمان اختصاص دارد و برای سال 92 این درصد اندکی جابجا شده و جز در بخش صنعت که کاهش یافت، در بخش ساختمان به 48 درصد رسید.

وی با اشاره به سه مرجع آماری برای حوادث ناشی از کار اعلام کرد: پزشکی قانونی، سازمان تامین اجتماعی( بر اساس بیمه محوری) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ( براساس ارجاعات به این وزارت بعنوان مجری قانون) سه مرجع مشخص برای اعلام آمارها هستند.

اصابتی ادامه داد: سال گذشته نزدیک به هزار و 400 نفر حادثه دیده از کار در پزشکی قانونی ثبت شده در حالیکه این تعداد در وزارت کار هزار 200 نفر ثبت شده است چرا که ارجاعات افراد به هر نهاد متفاوت بوده است.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: آمار سال قبل ( هرچند که آمار مراجع با یکدیگر اندکی اختلاف دارد) نشان می دهد که حوادث منجر به فوت نسبت به سال93 حدود 20 درصد یعنی از میانگین 5.5 نفر به چهار نفر در روز کاهش پیدا کند.

وی تاکید کرد: متاسفانه طبق تحقیقات ارائه شده پنج درصد کارگران بدون آموزش ایمنی کار می‌کنند و این امر حتما باید مورد توجه قرار گیرد.

اصابتی درباره سه شرط الزام آور در حوزه حوادث کار عنوان کرد: توجه به ایمنی محیط کار( کارفرمایان باید شرایط ایمنی را مهیا کنند)، آموزش و نظارت بسیار ضروری است.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره بحث نظارت با اشاره به حادثه شهران و سوختن مخزن پتروشیمی ماهشهر گفت: با نظارت می‌توان یسیاری از این حوادث را پیشگیری کرد. در واقع هزینه ای که برای پیشگیری از حوادث و بیماری‌ها صرف می شود بسیار کمتر از هزینه های تعمیر، اصلاح و درمان است و می تواند گامی موثر در تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.

این خبر در حال تکمیل است.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید