هزینه های بانک کارآفرین بالا زد سود از پیش بینی جا ماند

0

گیگر :

بانک کارآفرین در نیمه اول سال از پیش بینی خود در تحقق سود جا مانده است . در ادامه دلائل کاهش این سود را خواهید خواند.

به
گزارش انتخاب ،بنابر گزارشات آماری در 5 ماهه منتهی به تیر ماه سال
جاری مطالبات سررسید گذشته، معوق ومشکوک الوصول بانک کارآفرین به 11 هزارو
549 میلیارد ریال رسیده است و این در حالی است که بانک بالغ بر 78 هزارو
677 میلیارد ریال در همین مدت تسهیلات پرداخت کرده است که تقریبا 7درصد
تسهیلات پرداختی بانک را این سرفصل تشکیل می دهد . البته در همین مدت سپرده
های بانک به 90 هزارو 205 میلیارد ریال رسیده در حالی که این رقم در پایان
اسفند ماه سال گذشته 82 هزارو 592 میلیارد ریال بوده است .البته حجم
نقدینگی در پایان خرداد امسال به 816 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به
پایان سال 1393 از رشدی معادل 4.4 درصد برخوردار بوده است و آمار و ارقام
سپرده های اشخاص بانک نشان می دهد که بانک کارآفرین حدود یک صدم نقدینگی را
در اختیار دارد .

این گزارش اذعان دارد که نسبت تسهیلات اعطایی به
سپرده های اشخاص در پنج ماه ابتدای سال 87.2درصد ،نسبت تسهیلات اعطایی به
کل سپرده ها 85.1درصد ،مطالبات غیرجاری (2) به تسهیلات اعطایی 14.7درصد و
ذخیره تسهیلات و مطالبات به تسهیلات اعطایی تنها 3درصد است

بانک
کارآفرین که در نیمه اول سال بالغ بر 62ریال (معادل 24 درصد سود خالص
)ریال را محقق کرد، اولین سود پیش بینی شده خود را 511 ریال تعیین کرده بود
که افزایش هزینه ها از جمله هزینه پرداختی به سپرده گذاران و سایر هزینه
ها به افت سود این بانک منجر شده است .

کارآفرین در حالی 46 درصد
درآمد مشاع را محقق کرد که به علت افزایش سود پرداختی به سپرده گذاران ،
35درصد سهم بانک از درآمد مشاع را محقق کرده است . همچنین 39 درصد در آمد
غیر مشاع پوشش داده شد که دلیل آن در عدم تحقق سرفصل سایر درآمد و سود
تسهیلات اعطایی(غیرمشاع)است. البته بانک کارآفرین توانسته در نیمه اول سال
جاری نیز بالغ 46 درصد هزینه ها را اجرایی کند.

از دیگر نکات این
نماد در سه ماهه دوم افزایش بدهی به بانک مرکزی است که از 4619
میلیاردریال به 14808 میلیارد ریال رسید . همچنین سهم سود پرداختی به سپرده
گذاران نسبت به درآمد مشاع به 86 درصد رسید که 6 درصد نسبت به بودجه
افزایش یافته است.پیش از این بانک دلیل این بدهی را خریدهای ارزی اعلام
کرده بود .

همچنین روند عملیات بانک نسبت به نیمه اول سال گذشته
نیز ضعیف است چراکه جمع درآمد مشاع بانک 5 درصد افزایش یافته اما به دلیل
تشدید سودهای پرداختی به سپرده گذاران سهم بانک از درآمد 35 درصد کاهش
یافته است .البته افزایش 19 درصدی هزینه ها و کاهش 32 درصدی جمع درآمدها
کاملا بر روند منفی این نماد بانکی صحه می گذارد .
در ادامه جدول گشایش اعتبارات اسنادی بانک را در 5 ماهه امسال مشاهده خواهید کرد .

هزینه های بانک کارآفرین بالا زد سود از پیش بینی جا ماند

پیش
از این ایران و جهان در گزارشی اعلام کرد بانک کارآفرین در گزارشاتی اقدام
به ارائه بودجه تعدیل شده کرد از این رو این بانک سود سال مالی 94 را با
کاهش 48 درصدی 263 ریال برآورد کرد ، از دلایل این کاهش که با توجه به
عملکرد 3 ماهه اول قابل پیش بینی بود میتوان به برآورد کاهش 15 درصدی درآمد
مشاع و کاهش 37 درصدی سهم بانک از درآمد مشاع اشاره کرد که به کاهش 31
درصدی جمع درآمدهای بانک منتج شده است .گفتنی است بانک در بخش هزینه ها هیچ
تغییری با اهمیتی اعمال نکرده است ، لازم به توضیح بانک کارآفرین در سه
ماهه اول سال 1394 سودی برابر 50ریال محقق کرد که نسبت به دوره مشابه سال
گذشته کاهش 37 درصدی داشت .
این نماد همچنین به برنامه افزایش سرمایه 18
درصدی از محل سود انباشته از 8500 به 10 هزار میلیارد ریال با هدف بهبود
حدود تعیین شده توسط بانک مرکزی اعم از حد خالص دارایی های ثابت ، حد کفایت
سرمایه و سایر حدود تعیین شده ، افزایش توانایی و ظرفیت بانک در جذب منابع
، افزایش توانایی و ظرفیت بانک در اعطای تسهیلات ، افزایش توانایی و ظرفیت
بانک در توسعه فعالیتهای ارزی و … را دارد .
لازم به توضیح نسبت
کفایت سرمایه بانک با فرض عدم انجام افزایش سرمایه 14.8 در سال جاری است و
در صورت انجام افزایش سرمایه این نسبت در سال 1395 به 12.8 کاهش خواهد یافت
.بانک اعتقاد دارد در صورت انجام افزایش سرمایه تا پایان سال سود سال مالی
جاری با افزایش 3 درصدی و سود سال مالی 1395 نیز 26درصد افزایش خواهد یافت
که عمده این افزایش از محل افزایش ارائه تسهیلات و سود تسهیلات اعطایی و
افزایش درآمد از محل عملیات های کارمزدی ، ارزی است .

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید