هشت هزار میلیارد تومان مطالبات مراکز درمانی و دارویی از بیمه‌ها

0

رییس سازمان غذا و دارو مطالبات مراکز درمانی و دارویی از بیمه‌ها را حدود هشت هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: مطالبات داروخانه‌ها از بیمه ها، نسبت به بیمارستان‌ها دو ماه کمتر است.

وی مطالبات مراکز درمانی و دارویی از بیمه ها را هشت هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: با وجود اینکه داروخانه ها در خصوص این مطالبات از بیمارستان‌ها، بیش از دو ماه جلوتر هستند، اما همچنان هفت ماه مطالبه داروخانه ها از بیمه ها شرایط را خطرناک می کند. 

رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به تغییراتی که طرح تحول در نظام سلامت ایجاد کرد، گفت: در این دوره، افزایش قیمت داروهای تولید داخل و وارداتی از نرخ تورم کمتر بوده است. اعمال سیاست‌های کنترلی در حوزه‌ی دارو و تجهیزات، به گونه ای که بار مالی کمتری نسبت به حوزه های دیگر به دولت وارد کند، موجب خوشحالی است. 

دیناروند یادآور شد: پرداخت نشدن مطالبات مراکز درمانی و دارویی از سوی بیمه ها موجب افزایش بدهی این مراکز به شرکت ها، به تبع آن، بدهی شرکت ها به تولیدکنندگان می شود که همین امر موجبات کمبود در حوزه ی دارو و تجهیزات را فراهم می کند.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید