همایش بزرگ خانوادگی سفیران خدمت

0

عصر بیستم فروردین ۱۳۹۵ دومین مراسم تجلیل از همکاران نمونه شرکت خودرو سرویس شهر با حضور جناب مختاری مدیرعامل شرکت خودرو سرویس شهرداری تهران برگزار گردید

9N3A9059
9N3A9073
9N3A9095
9N3A9096
9N3A9133
9N3A9148
9N3A9174
9N3A9187
9N3A9214
9N3A9231
9N3A9251
9N3A9302
9N3A9369
9N3A9390
9N3A9394
9N3A9480
9N3A9502
9N3A9533
9N3A9552
9N3A9607
9N3A9629
9N3A9638

گیگر

لینک مطلب

پاسخ دهید