همکاری شرکت‌های دانش بنیان ایرانی و فرانسوی در سه حوزه علم و فناوری

0

مدیر کل دفتر تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از همکاری شرکت‌های دانش بنیان ایرانی و فرانسوی در سه حوزه خبر داد.

وی ادامه داد: همکاری در حوزه شرکت‌های دانش بنیان خصوصی یکی از محورهای توافق بین دو کشور ایران و فرانسه است که طرف اول شرکت‌های دانش بنیان ایرانی و طرف دوم شرکت‌های فرانسوی هستند.

اعلایی بیان کرد: قرار است بر اساس توافقاتی شرکت‌های دانش بنیان فرانسوی و پارک‌های علم و فناوری بزرگ ایرانی در پارک‌هایی به نام فرانسه مستقر شوند.

مدر کل دفتر تبادل فناوری معاونت علمی تصریح کرد: در کشور ما معمولا دو الی سه پارک فناوری بزرگ مانند پارک پردیس و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان وجود دارد که امکان استقرار شرکت‌های فرانسوی در این پارک‌ها امکان پذیر است و اکنون تعاملات در حوزه پارک‌های علم و فناوری در حال پیشرفت است.

اعلایی با اشاره به موضوع سومی که در راستای تعامل بین ایران و فرانسه صورت گرفت، بیان کرد: موضوع سوم بر مبنای همکاری در سطح دانشگاه‌های کشور بود که با این توافق در حوزه تبادل استاد و دانشجو و فرصت‌های تحقیقاتی امکان پذیر می‌شود. 

وی تاکید کرد: ستاد توسعه علوم و فناوری سلول‌های بنادی معاوت علمی و فناوری ریاست جمهوری آمادگی دارد تا چند مرکز مشخص را در فرانسه با موضوع تحقیق و توسعه ایجاد کند که در همین راستا ارتباطاتی بین شرکت‌های خصوصی ایران و فرانسه انجام گرفت.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید