هنرمندانه ترین خلاقیت در تبلیغات + عکس

0

پرونده زیر روایت نمونه ای از این تبلیغات هوشمندانه اینترنتی است.

1.آگهی یک موسسه اموزش زبان! “زبان خود را تقویت کنید”

هنرمندانه ترین خلاقیت در تبلیغات + عکس

2.تبلیغ خلاقانه چسب قطره ای / اشاره به قدرت بالای این محصول

هنرمندانه ترین خلاقیت در تبلیغات + عکس

3.تبلیغات ضد سیگار

هنرمندانه ترین خلاقیت در تبلیغات + عکس

4.تبلیغ خلاقانه کرم “نیوآ”/ اشاره به قدرت این محصول در از ین بردن اثر جوش

هنرمندانه ترین خلاقیت در تبلیغات + عکس

5.تبلیغ خلاقانه غذای حیوانات خانگی/ اشاره به مغزی و مقوی بودن این محصول

هنرمندانه ترین خلاقیت در تبلیغات + عکس
 
6. تبلیغ خلاقانه کلینیک لاغری/ چاق وارد ولاغر خارج شوید

هنرمندانه ترین خلاقیت در تبلیغات + عکس

7. تبلیغ خلاقانه جارو برقی

هنرمندانه ترین خلاقیت در تبلیغات + عکس

8. تبلیغ خلاقانه داروی آرام بخش

هنرمندانه ترین خلاقیت در تبلیغات + عکس

9. تبلیغ خلاقانه قهوه/ با مفهوم بیداری با قهوه

هنرمندانه ترین خلاقیت در تبلیغات + عکس

10. تبلیغ چاقو و ادعای قدرت تیزی و دقت در برش

هنرمندانه ترین خلاقیت در تبلیغات + عکس

11. تبلیغ قدرت بالای یک حشره کش!

هنرمندانه ترین خلاقیت در تبلیغات + عکس

12.تبلیغ سس کم چرب

هنرمندانه ترین خلاقیت در تبلیغات + عکس

13.تبلیغ خلاقانه ماشین جیپ/ اشاره به قدرت کوهپیمایی این خودرو

هنرمندانه ترین خلاقیت در تبلیغات + عکس

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید