هولدینگ های بهداشتی و درمانی از الویت های شورای اقتصاد

0

وزیر بهداشت با اشاره به نیاز به بازنگری تعرفه ها برای سرمایه گذاران گفت: برنامه داریم موضوع بیمارستان های زنجیره ای را در شورای اقتصاد دولت مورد بحث قرار دهیم.

وزیر بهداشت علت این توقف را اینگونه توضیح داد: تعرفه ها برای سرمایه گذاران نیاز به بازنگری دارند تا سرمایه گذاری اقتصادی صورت گیرد.

وی تصمیم گیری در خصوص بیمارستانهای زنجیره ای را از برنامه های آینده وزارت بهداشت خواند و ادامه داد: در آینده ای نزدیک در خصوص بیمارستان های زنجیره ای در شورای اقتصاد دولت  بحث و تصمیم گیری می شود.

 

هاشمی اظهار داشت: امیدواریم تصمیم گیری به گونه ای باشد تا سرمایه گذاران خارجی و داخلی تشویق به سرمایه گذاری شوند. 

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید