واحدهای برگزار کننده کرسی‌آزاد اندیشی امتیاز می‌گیرند

0

تمامی روسای واحدهای برگزار کننده کرسی آزاد اندیشی چه از نظر بین‌المللی و چه از نظر صاحب نظر حوزه‌های خاص در بخش گسترش علم امتیاز می‌گیرند.

واشقانی معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشكی  گفت: روسای واحدهای برگزار کننده کرسی آزاد اندیش بر مبنای تعداد کرسی‌‌هایی که برگزار می‌شود و برون داد آن کرسی‌ها ارزیابی می‌شوند در این ارزیابی تعداد و برون داد مطالبی که توسعه آزاد اندیشی داشته توسط این کرسی مشخص و انجام می‌شود. 

وی تصریح کرد: هدف از برگزاری این کرسی‌ها تعیین جایگاه هر کشور در زمینه موضوعی خاص است که مشخص شود دانشمندان و پژوهشگران در آن موضوع خاص تا چقدر صاحب نظر هستند.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در رابطه با جایگاه خاصی که برای این کرسی‌ها انجام گرفته، خاطر نشان کرد: جایگاه این کرسی‌ها چه در تراز ملی اگر رقابت ملی باشد و چه در تراز بین‌المللی مقایسه و تعیین می‌شود تا متوجه شویم که این کرسی‌ها در چه وضعیتی قرار دارند و در نهایت بخشی از گسترش علم محسوب شود و در مرجعیت علمی قرار بگیرد و اگر قرار است که در این مرجعیت قرار بگیریم باید صاحب نظر کرسی باشیم. 

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی  اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام/ 

لینک مطلب

پاسخ دهید