واقعی نبودن تعرفه ها از مهمترین مشکلات نظام سلامت

0

دانشیار دانشگاه شهید صدوقی یزد گفت:تعرفه خدمات پزشکی در کشور واقعی نبوده و عدالت در سلامت برقرار نشده است.

وی با اشاره به این که تجمیع بیمه ها چاره مشکلات نیست، افزود : همواره باید رقابت بین بیمه ها وجود داشته باشد و وجود بیمه های تکمیلی خود عدم عدالت در سلامت را نشان می دهد.

وی ادامه داد: با تزریق بودجه به بیمه ها و هزینه کرد به موقع آنها می توان خیلی از مشکلات را مرتفع کرد اما مشروط بر آن که منابع در جایی که لازم است ، هزینه شود.

این متخصص جراحی عمومی واقعی نبودن تعرفه ها را یکی دیگر از مشکلات نظام سلامت عنوان کرد و بیان داشت : تعرفه خدمات پزشکی در کشور واقعی نبوده و عدالت در سلامت برقرار نشده است و همواره تعرفه پزشکان در کلانشهرها با شهرستان ها متفاوت بوده و فاصله زیادی داشته است .

وی با بیان این که نظام سلامت در مقایسه با سال های قبل از انقلاب رشد نسبتا خوبی داشته است، خاطرنشان کرد :  حوزه بهداشت و درمان کشور می تواند بهتر از این باشد و یکی از معضلات موجود عدم فراهم کردن زیرساختها برای اجرای قوانین و  مصوبات است که ناشی از مدیریت نادرست است.

کارگر یادآور شد : یکی از مصوباتی که هنوز به درستی در نظام سلامت اجرا نشده، طرح پزشک خانواده است که بودجه و زیرساختهای لازم برای انجام و تداوم آن در دوران وزارت هیچ کدام از وزیران بهداشت در نظر گرفته نشد.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید