ورود اولین محموله تجهیزات پزشکی پروژه های خیرساز به لرستان

0

ورود اولین محموله تجهیزات پزشکی پروژه های خیرساز به لرستان

استان‌ها > لرستان – رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از ورود اولین محموله تجهیزات پزشکی پروژه های خیر سازبه استان خبرداد

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین لرستان ،کوروش ساکی  گفت:.با پیگیری های مستمرمسئولین دانشگاه و مساعدت های درخور تقدیر وتحسین مقام عالی وزارت بهداشت،اولین مرحله از تجهیزات پزشکی پروژه های خیر ساز بیمارستان امام علی(ع)شهرستان ازنا که بصورت 100درصد رایگان تهیه شده، امروز از انبار مرکزی هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت بارگیری و فردا تحویل انبار شبکه و بیمارستان ازنا خواهد شد.
ساکی افزود:پس از برگزاری جلسات مختلف درحضوردکترهاشمی وزیر توانمند بهداشت درهفته های اخیروعنایات ویژه ایشان درتوجه به مناطق کمترتوسعه یافته ای همچون لرستان که با محرومیت های مزمن مبتلا بوده،وزیرمحترم بهداشت دستورات لازم وجدی را صادر کردند تا شاهدارتقاء واعتلای حوزه سلامت لرستان باشیم واین روند درموردسایرپروژه هایکه توسط نیکوکاران سلامت دردیگر شهرهای استان ساخته شده ویاساخته می شود نیزاستمرارخواهد داشت

۴۶

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید