وقتی قواعد کلاسیک جنگ در جهان را بسیجیان ایرانی برهم می‌زنند

0

گیگر:

گروه فرهنگ مقاومت: عملیات گسترده كربلای 10 در 30 فروردین سال 66 در جبهه شمالی ماووت و‌ با رمز یا صاحب‌‌الزمان (عج) آغاز شد و آزاد‌سازی 250 كیلومتر از خاك عراق و ارتفاعات نزدیك شهر ماووت از دستاوردهای عملیات كربلای 10 بود. همچنین 210 اسیر، هزار و‌ 500 مجروح و هزار نفر كشته از تلفات نیروی انسانی رژیم عراق به شمار می‌آید.

وقتی قواعد کلاسیک جنگ در جهان را بسیجیان ایرانی برهم می‌زنند

این عملیات با همكاری نیروهای نامنظم قرارگاه رمضان و اتحادیه میهنی كردستان عراق، حدود 12 روز به طول انجامید تا اغلب اهداف مورد نظر به تصرف نیروهای رزمندگان اسلام درآمد.

گشودن جبهه جديد براي دشمن در منطقه غرب كشور و تجزيه قواي آن

 به گزارش بولتن نیوز ، در خرداد سال 64 ، پس از عمليات بدر ، وضعيت حاكم بر جنگ منتهي به پيدايش اين نظريه شد كه با يك عمليات منظم بزرگ، هرگز عراق از پا در نخواهد آمد ، لذا بر اين مسئله تأكيد شد كه با انجام دو عمليات بطور همزمان، مي‌توان با تجزيه قواي دشمن ، وضعيت جديدي را به وجود آورد . ليكن فقدان امكانات و نيروي مورد نياز مانع از اجراي آن بود . در نتيجه چنين تدبير شد كه سپاه‌پاسداران يك عمليات منظم و يك عمليات بزرگ نامنظم را به طور همزمان طرح‌ريزي و اجرا كند . بر‌پايه همين تدبير ، سپاه اقدام به تشكيل قرارگاه رمضان و گسترش ارتباط با معارضين كرد عراقي و سازماندهي و تجهيز آنها كرد.

 علاوه بر‌اين ، طي مباحثي كه در اين مرحله صورت گرفت،بر‌پايه تجارب حاصله در عمليات خيبر و بدر و با توجه به احتمال عدم موفقيت در عمليات واحد و از دست رفتن نتايج حاصل از زحمات يك ساله سپاه ، همراه با امكانات و زمان،چنين پيش‌بيني شد كه حداقل دو عمليات همزمان طرح‌ريزي شود تا در صورت ناكامي در يك عمليات و يا بسته شدن راه‌كارها،امكانات و نيرو در منطقة ديگر به كار‌گرفته شود. به همين دليل در سال 65 چند عمليات طرح‌ريزي شد كه عمليات كربلاي 10 و فتح 5 از جملة آنها بود. به عبارت ديگر،عوامل مؤثر در گشايش جبهه جديد در منطقه غرب كشور كه منجر به اجراي چندين عمليات شد و اولين آن كربلاي 10 و فتح 5 نام گرفت، عبارت بود از:

  1. ضرورت تداوم جنگ و ممانعت از ايجاد ركود در آن.
  2. حفظ ابتكار عمل در برابر دشمن.
  3. گشودن جبهة جديد براي دشمن در منطقه غرب كشور و تجزيه قواي آن.
  4. كاهش حساسيت دشمن نسبت به منطقة جنوب.
  5. گرفتن فرصت لازم از دشمن براي يافتن راه‌كارهاي جديد در جبهه‌هاي جنوب.

 علاوه بر آنكه اجراي عمليات در منطقه غرب كشور، انهدام برخي تأسيسات نظامي و اقتصادي دشمن را در پي داشت و حضور گسترده در اين منطقه، نگراني ناشي از فعاليت‌هاي ضد‌انقلاب را در منطقه كاهش داده و منجر به تأمين منطقه نيز مي‌شد.

هوشياري دشمن در آستانه عمليات

ميزان هوشياري دشمن از جمله مسائلي بود كه از ابتدا مورد توجه قرار داشت. در آغاز تصور مي‌شد كه به دليل درگير بودن دشمن در منطقه جنوب و حضور يگان‌هاي سبك سپاه در منطقه و عدم پيش‌بيني دشمن مبني بر عبور نيروهاي خودي از رودخانه گلاس ، دشمن غافلگير شده است . اما با تشديد اقدامات مهندسي به ويژه تلاش براي احداث جاده از گلان به كنار زلي و نيز نصب لوله‌هاي پل ، دشمن اقداماتي انجام داد كه نشانة هوشياريش بود از جمله:

  1. پرتاب گلوله‌هاي منوّر .
  2. تقويت منطقه توسط يك الي دو گردان .
  3. انتقال چند قبضه توپ به منطقه .
  4. انتقال تانك روي ارتفاع گرده‌رش و تقويت اين منطقه .

همچنين اجراي آتش روي پل زلي و اطراف روستاي زلي به منظور مسدود‌كردن جاده از جمله مسائلي بود كه نشان مي‌داد دشمن نسبت به جهت اصلي عمليات و برخي از محورها هوشيار شده است .

شرح عمليات

زمان حمله به دشمن در محورهاي مختلف يكسان نبود ، با آنكه ساعت 2 نيمه شب براي آغاز عمليات معين شده بود، اما از ساعت 24:30 در محور بسن، ساعت 1:30 بامداد در محور قرارگاه نجف و با اندكي تفاوت در محورهاي ديگر، عمليات شروع شد و تا ساعت 2 بامداد نيروها در تمام محورها ـ به جز محور چنكاوي (كه به علت مسدود بودن گردنه سير بر اثر برف سنگين، يگان عمل كننده نتوانست پاي‌كار برسد) ـ به مواضع دشمن حمله كردند. قرارگاه رمضان نيز توانست روي ارتفاعات گوجار و الاغلو مستقر شده و موضعي را كه دشمن در آنجا حضور جدي نداشت، تصرف كند.

وقتی قواعد کلاسیک جنگ در جهان را بسیجیان ایرانی برهم می‌زنند

بعد از ظهر روز اول، نيروهاي عراقي با اجراي پاتك و پشتيباني، آتش، ارتفاع گلان را بازپس گرفتند اما پس از ساعتي عقب زده شدند.

در ادامه عمليات به تدريج در محور بسن، ژاژيله، چنكاوي و محور قرارگاه رمضان، اقدامات تكميلي صورت گرفت. مشكل اصلي، عدم وجود جاده براي توسعه عمليات، ورود يگان‌هاي مرحله دوم و پشتيباني از نيروهاي در خط بود. در اين ميان، جاده اهميت بسياري داشت. از اين رو، تلاش زيادي براي احداث جاده به عمل آمد.

در محورهاي گلان، ژاژيله، چنكاوي و بسن، مواضع تصرف شده ميان رزمندگان اسلام و نيروهاي دشمن دست به دست مي‌شد. به ويژه، ارتفاع گلان چند بار به دست نيروهاي خودي و دشمن افتاد. اين محورها هر كدام رويكرد خاصي را براي آينده در منطقه عملياتي نشان مي‌دادند كه براي دشمن حساسيت برانگيز بود.

محور چنكاوي و ژاژيله نشان دهندة فلش الحاق با قرارگاه رمضان بود، و از طرف ديگر، ژاژيله و گلان مقدمه تصرف شهر ماووت به شمار مي‌رفتند. محور بسن نيز حركت به سمت چوارتا را نشان مي‌داد.

وقتی قواعد کلاسیک جنگ در جهان را بسیجیان ایرانی برهم می‌زنند

در مرحله دوم عمليات، دو اقدام اساسي مدنظر قرار گرفت، اول: تكميل ارتفاع گلان و پيشروي روي ارتفاع قشن. دوم: برقراري الحاق كامل با قرارگاه رمضان. براي اين منظور، يگان‌هاي مرحله دوم وارد عمل شده و موفق شدند ضمن تكميل ارتفاع گلان، بر روي ارتفاع قشن نيز پيشروي كنند، اما به دليل كمبود نيرو و ضعف پشتيباني، ادامه عمليات ميسر نشد و پس از 10 روز، با تصرف اهداف مرحله اول، عمليات به پايان رسيد.

بازتاب عمليات كربلاي 10

اجراي عمليات در منطقه غرب كشور و همزماني آن با عمليات فتح 5 از جمله مسائلي بود كه مورد توجه خبرگزاريها قرارگرفت. چنانكه فرستادة ويژة خبرگزاري فرانسه ، پس از بازديد از ارتفاعات ماووت در خاك عراق ، طي گزارشي به‌نقل از تحليلگران گفت :« عمليات مزبور براي ايران اين هدف را در پي‌دارد كه رقيب را در لحظه‌اي كه عمليات بسيار مهمتري در جنوب جريان دارد ، در شمال سرگرم كند . »


منابع:
Www.fatehan.ir
Www.ghatreh.com

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید