ون برای ارشاد موجود است!

0

طنز و کاریکاتور > طنز – غیر ممکن همه امکان دارد…/ شهر ما چاله فراوان دارد/ مثل ریگی که بیابان دارد/ شکر ایزد که برای ارشاد/ مینی بوسِ ون و آژان دارد!

در حاشیه بارشهای اخیر و اوضاع وخیم خیابانهای شهر که گویا هرگز درست نخواهد شد!

شهر ما چاله فراوان دارد

مثل ریگی که بیابان دارد

چاله ها چاه عمیقند همه

یک نه، صد نه، که هزاران دارد!

چون که افتاد در این چاله شکست

درد این چاله چه کس میداند؟

آنکه او خودروی پیکان دارد

غصه ی شاسی و فرمان دارد

هر کسی دنده و دندان دارد

دائماَ در پی تعمیر اُتُل

تا دو قطره ببارد در شهر

جوی ها نیت طغیان دارد

حین باران سر هر کوچه یکی

شکل دریاچه “مازان ” دارد

جالب آن است که این شهر عجیب

قافیه تنگی میدان دارد

گفتم از تنگی میدان، هیهات

تنگی اش حالت بحران دارد

غیر ممکن همه امکان دارد

رتبه ی اول استان دارد

شکر ایزد که برای ارشاد

مینی بوسِ ون و آژان دارد

گفت رندی: که سیه روز کسی است

که در این منطقه اسکان دارد

مجید مرسلی

6060

 

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید