يادداشت همسر شهاب حسينی در سوگ همسر شهيد بابایی

0

گیگر:

در متن این نامه آمده است: «در فرهنگ ما، آسمان مفهومی اعلا
دارد. آنان كه بر فراز معنای آسمان، معنای متعالی يافتند از هر آن چه زمينی
و پست بود گسستند.

در مدتی كه به واسطه توليد سريال شهيد بابایی با زوايای پنهان
و آشكار شخصيت آن بزرگوار آشنا شديم، پی به اهميت فوق العاده زنی بردم كه
به عنوان همسر و همراه، نقشی غيرقابل انكار در حركت متعالی عباس بابایی
داشت.

خبر عروج ملكوتی خانم مليحه حكمت به آسمان و عزيمتش نزد پروردگار، يادآور آن خاطرات فراموش ناشدنی از اين اسوه مقاومت و صبر بود.

غفران، آرزویی است كه در ميان حزن و اندوه حاصل از اين خبر، آراممان می كند.

روانش شاد و يادش گرامی باد

پريچهر قنبری»

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید