يك بام و دو هواى سازمان غذا و دارو/ بازار دارويى بايد كوچك شود

0

مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو گفت: سازمان غذا و دارو با دو بعد متفاوت در حوزه صنعت داروسازی کشور رو به رو است.

اشاره به دو بعد صنعت داروسازی کشور گفت: یک بعد آن بازرگانی و صنعت محور بودن آن است و دیگری آنکه داروی به عنوان کالای سلامت محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه ما به عنوان یک کشور در حال توسعه هزینه نظام سلامتمان به سرعت در حال افزایش است، افزود: روند پیری و افزایش سن جمعیت کشور و امید به زندگی در حال افزایش است که به تبع آن هزینه‌های سلامت بالا می‌رود.

عبدالهی اصل ادامه داد: نظام سلامت به هر نحوی باید هزینه‌های خود را کنترل کرده که این مخارج شامل هزینه‌های دارویی نیز می‌شود پس متولیان وزارت بهداشت باید این هزینه ها را کنترل و بازار دارویی را کوچک کنند.

مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو گفت: از طرفی داروسازی کشور به عنوان یک صنعت باید پیشرفت کرده و بر خلاف صنعت خودرو با افزایش رفاه، مردم نباید داروی بیشتری مصرف کنند زیرا هزینه‌های آن را دولت و بیمه‌ها پرداخت می‌کنند. 

وی بیان کرد: این پارادوکس در سازمان غذا و دارو وجود دارد از یک طرف سازمان غذا و دارو باید نقش وزارت بهداشتی خود را در این حوزه ایفا کند و از طرفی دیگر مسئولیت توسعه صنعت داروسازی را به عهده دارد که این دو با هم تناقض دارد. 

عبداللهی اصل اظهار داشت: من به عنوان یک کارشناس نه یک مسئول در سازمان غذا و دارو معتقدم وزارت بهداشت باید از سیستم حمایت صنعت داروسازی جدا شود. 

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید