پاسخ سازمان هواشناسی به احتمال سردتر بودن زمستان امسال: اتفاقا ۱.۵درجه گرمتر از قبل است!

0

گیگر :

هادي ابراهيمي

| Iran, Islamic Republic of|

۱۴:۰۵ – ۱۳۹۴/۰۷/۲۸

موضوع پايان نامه من در مورد مدلهاي پيش بيني است. هيچ پيش بيني اي 100 درصد درست نيست كه اگر باشد مي شود غيب گويي. در مدل هاي پيش بيني با افزايش گام هاي پيش بيني خطا افزايش مي يابد. به عنوان مثال يك مدل ممكن است روز بعد را با احتمال 95 درصد درست پيش بيني كند ولي يك هفته بعد را با احتمال 50 درصد درست پيش بيني كند.

كارشناس ارشد منابع آب

| Iran, Islamic Republic of|

۱۵:۳۸ – ۱۳۹۴/۰۷/۲۸

اثر ال نينو عمدتا بر افزايش بارش در كشور است و اثر مستقيم بر كاهش دما در اثر اين پديده، خيلي عجيب است. اما امسال پديده‌هاي ديگري از جمله چرخه‌هاي اقيانوس هند و روند گرمايش نسبي زمين نيز در حال وقوع است كه پيش‌بيني دما را به شدت مشكل مي‌كند.

در مجموع به نظر مي‌رسد پيش‌بيني در زمينه بارش درست باشد اما در خصوص دما بايد به حرف سازمان هواشناسي بيشتر اعتنا كرد.
شايد پيش‌بني درست‌تر زمستاني نه چندان سرد اما با بارش‌هاي زياد باشد.

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید