پاموک کاله باداب سورت ترکیه (عکس)

0

گیگر :

 پاموکاله، در لغت به معنی «قصر پنبه ای» است. اگر این جزیره خارق العاده در لیست مکان های دیدنی شما قرار ندارد، حتماً با دیدن عکس های زیر سریعاً آن را به لیست خود اضافه خواهید کرد.

 

ایران ناز: پاموکاله، در لغت به معنی «قصر پنبه ای» است. اگر این جزیره خارق العاده در لیست مکان های دیدنی شما قرار ندارد، حتماً با دیدن عکس های زیر سریعاً آن را به لیست خود اضافه خواهید کرد.

 

پاموک کاله باداب سورت ترکیه (عکس)

 

پاموک کاله باداب سورت ترکیه (عکس)

 

پاموک کاله باداب سورت ترکیه (عکس)

 

پاموک کاله باداب سورت ترکیه (عکس)

 

پاموک کاله باداب سورت ترکیه (عکس)

 

پاموک کاله باداب سورت ترکیه (عکس)

 

پاموک کاله باداب سورت ترکیه (عکس)

 

پاموک کاله با چشمه های طبیعی آب گرم خود، در جنوب غربی ترکیه قرار دارد. این میراث جهانی یونسکو در کشور ترکیه، جادویی مانند بهشت دارد که انسان را به دیدن خود ترغیب می کند. اطراف آن را جنگل های معدنی، آبشارهای متحیر کننده و هوای دلپذیر بهاری احاطه کرده است. به معنای دقیق تر، پاموک کاله، هدیه ای است از دنیای داستان های خیالی.

منبع :

پاسخ دهید