پاهای این پسر بچه شبیه اردک است (عکس)

0

گیگر :

به گزارش ایران ناز: اسم این پسربچه سیران کلسو است او بر اثر بیماری نادر پاهایش را از زانو از دست داد و بجای پای مصنوعی ترجیح داد پای اردکی نصب کند

 

پاهای این پسر بچه شبیه اردک است (عکس)

 

او همیشه در آب است و از بازی و آموزش دلفین ها بسیار لذت می برد بعد از گذشت مدتی از نصب پاهای اردکی مردم شهر او پسر پا اردکی صدا می کنن و او نیز از نامش لذت می برد و با این موضوع هیچ مشکلی ندارد.

 

پاهای این پسر بچه شبیه اردک است (عکس)

 

پاهای این پسر بچه شبیه اردک است (عکس)

منبع :

پاسخ دهید