پایش بیماری تب برفکی در پنج استان کشور

0

معاون دفتر بهداشت و مدیر بیماری های دامی سازمان دامپزشکی از کار پایش بیماری تب برفکی در پنج استان کشور خبر داد.

معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی کشور بیان داشت: در راستای ارزیابی دقیق نمونه های تب برفکی جدا شده از دامهای درگیر در سطح کشور علاوه بر ارسال نمونه های مرضی به آزمایشگاه مرکز تشخیص و یا آزمایشگاه های منطقه ای و همچنین آزمایشگاه تشحیصی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، ارسال شده است. 

 عبداللهی تصریح کرد: در این راستا طی سال جاری تعداد 29 نمونه مرضی تب برفکی مربوط به مناطق مختلف کشور به آزمایشگاه کشور انگلستان ارسال شد که از 29 نمونه ارسالی تعداد  25 نمونه در آزمایشگاه مرکز تشخیص مورد ارزیابی و آزمایش اولیه قرار گرفته است.

 وی یادآور شد :نتایج دریافتی از آزمایشگاه رفرانس جهانی تب برفکی موید هم خوانی کامل نتایج اخذ شده از آزمایشگاه مرکز تشخیص و آزمایشگاه رفرانس بوده است.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید